• Conservatorio Profesional de Música «Teresa Berganza» de Madrid – Director – 1994-1996
  • Conservatorio Profesional de Música de Cuenca – Director – 1996-2004
  • Escuela Municipal de Música y Danza de Cuenca – Director – 2003